Hur blir jag medlem i Svenska Pollettföreningen? 

Anmälan för medlemskap sker enklast på följande sätt:
Betala medlemsavgiften till Svenska Pollettföreningens bankgiro 385-1896 och skicka ett mejl till föreningen (info@pollett.se)
med namn, postadress, telefonnummer och e-postadress.

Årsavgiften för medlemskap i Svenska Pollettföreningen är för närvarande 100 kr.

Din personliga integritet är viktig för oss. Som medlem i Svenska Pollettföreningen behöver vi kunna skicka ut medlemstidning
och hantera medlemsavgifter. Vi har därför ett medlemsregister med namn, postadress, telefonnummer, e-postadress
och inträdesdag i föreningen. Inga av dessa uppgifter delges någon annan utan är bara tillgängliga för föreningens styrelse.