Hur blir jag medlem i Svenska Pollettföreningen? 

Hur blir jag medlem i Svenska Pollettföreningen?

Anmälan för medlemskap sker enklast på följande sätt:

Betala medlemsavgiften till Svenska Pollettföreningens bankgiro 385-1896 och
skicka ett mejl till föreningen (info@pollett.se)
med namn, postadress, telefonnummer och e-postadress.

Årsavgiften för medlemskap i Svenska Pollettföreningen är för närvarande 100kr.

Din personliga integritet är viktig för oss. Som medlem i Svenska
Pollettföreningen behöver vi kunna skicka ut medlemstidning och hantera
medlemsavgifter. Vi har därför ett medlemsregister med namn, postadress,
telefonnummer, e-postadress och inträdesdag i föreningen. Inga av dessa
uppgifter delges någon annan utan är bara tillgängliga för föreningens
styrelse.