Obeskrivna polletter

Känner du igen någon pollett? 
Maila gärna tips till info@pollett.se

Framsida H K 27
25x22mm
Mässing?
Brakteat präglad

Framsida B&A i oval ägarstämpel  25 Ö
25 mm
Koppar
Ensidig

Svar från medlem:
Polletten kommer från Utskänkningsbolaget / Uppsala
Ref. Sven Svenson samling Nr: SS19525 
Jmf XII:146:26

Framsida 1.LASS STYBB
42x40mm
Mässing

Baksida  S.G inpunsat

Instämplat HK? på Norsk 2 Skilling 1810

Instämplat HK? på Norsk 2 Skilling 1810

Instämplat HK? på Norsk 2 Skilling 1810

1/2 K LSB

21x29mm 
Koppar
Ensidig

Svar från medlem:
Polletten kommer från Linköpings spritbolag (LSB)
Ref: Pollettbössan 2012, nr 14, sid 1-2

5 1

5 2

10 H

Framsida: NORRKÖPING.......PEL
Baksida: Ensidig?
Material: Bly
Diameter: ?

Svar från medlem:

Det är troligen en blyplomb med texten NORRKÖPINGS HALLSTEMPEL.

Framsida: STADT STOCKHOLM
Baksida: 15
Ca 20mm Zink
Tyskland?

Svar från medlem:

 Det har funnits ett betydande hotell men namnet "Stadt Stockholm i staden Kassel i

Tyskland,som dock förstördes i WWII

Framsida: STADT STOCKHOLM
Baksida: 15
Ca 20mm Zink
Tyskland?

Framsida 2 
(valör 1 finns också)
Baksida Blank
Material Zink
Diameter 30 mm
Brakteatpräglad

Framsida: A . E . LUNDQUIST 10
Baksida: Sporrong s.n.s
Material: Mässing
Diameter: 19mm

Svar från medlem:
Stora Teatern i Göteborg, användes av källamästare A E Lundqvist med start 1889.
Ref NM XII30:150

Framsida: A . LINDEBERG
Baksida: 50 Sporrong
Material: Vitmetall
Diameter: 26x31mm
Anm: Flera valörer är kända

Svar från medlem:
A Lindeberg. Person med det namnet i Lund ber om pollettoffert februari 1901.

Framsida: C . HANSEN
Baksida: 5 Sporrong
Material: Koppar
Diameter: 29mm

Framsida: CAFÉ SUEDOIS
Baksida: 25 Sporrong
Material: Mässing
Diameter: 24mm

Svar från medlem:
Cafe Suedois:  Sannolikt Stockholm. (Mer info kommer i Frösell-artikeln under rubriken "Café Suedois").

Framsida: CARL F . HANSSON
Baksida: 5 Sporrong
Material: Koppar
Diameter: 29mm

Svar från medlem:
Carl F. Hansson, Frimurarlogen, Göteborg. Prisuppgifter i maj 1905 till C.F. Hansson, Postg. 2. (se GbP 3A.12:1-2)

Framsida: FJÄL. 25
Baksida: (ensidig)
Material: Mässing
Diameter: 27mm

Svar från medlem:

"Polletten med texten Fjäl kommer sannolikt från Fjäls Glasbruk norr om Sundsvall."

Framsida: FREDRIK JOHANSSON
Baksida: 10 Sporrong
Material: Mässing
Diameter: 20mm

Svar från medlem:
Fredrik Johansson, Centralhotellet, Örebro

Framsida: G . BAUDE
Baksida: 5
Material: Koppar
Diameter: 32mm

Svar från medlem:
konditor Gustav Baude, Malmö. Sannolikt tillverkade 1896
Se SkP.45.24:1

Framsida: GRÖNDALS HANDELS A . B .
Baksida: 1 Sporrong
Material: Koppar
Diameter: 20mm

Svar från medlem:
Tillverkade 1903 pua herr Uddenberg.
Se Gröndals Handels AB, Sthlm (se SP.1B.22:1)

Framsida: G . U. A . B s VÄRDSHUS No 2
Baksida: 5 Sporrong
Material: Koppar
Diameter: 28mm

Svar från medlem:
G U A B = Göteborgs Utskänknings AB  

Framsida: HÄSTTÄVLINGEN
Baksida: Sporrong s.n.s
Material: Zink
Diameter: 18mm

Framsida: J . A . GRÅÅ
Baksida: 10 Sporrong
Material: Mässing
Diameter: 19mm

Svar från medlem:
Kafeidkare i Stockholm, Stockholms Polletter SP 3B 15:3

Framsida: J . W . LUNDIN
Baksida: 2 Sporrong
Material: Mässing
Diameter: 24mm

Svar från medlem:
Grosshandelsfirma i Stockholm, se Stockholms Polletter SP 1B 13:var

Framsida: K . WADSTRÖM
Baksida: 2 Sporrong
Material: Koppar
Diameter: 24mm

Framsida: K . D . M .
Baksida: 2 Sporrong
Material: Koppar
Diameter: 24mm
Anm: Flera valörer förekommer

Kungl. Dalaregementets Marketenteri.

För mer information se Pollettbössan Nr33 Mars 2016

Framsida: MB 1 LR
Baksida: (ensidig)
Material: Mässing
Diameter: 26mm

Framsida: NIF
Baksida: 25
Material: Vitmetall
Diameter: 19mm
Anm: Idrottsklubb?

Svar från medlem:
Troligen Nynäshamns IF.
Se http://www.nifen.se

MIL.SJÖK. STÄLL.RÖTT.  185.  
Mässing, rund,
32 mm, SpN.
Hål upptill

G. inom ring . 
Mässing, rund,
23 mm, ensidig

G. inom ring, S nedtill. 
Mässing, rutformig,
29 mm, ensidig,
hål upptill

Framsida: PELIKAN A . JOHANSON 5
Baksida: Sporrong s.n.s
Material: Vitmetall
Diameter: 30mm

Svar från medlem:
Troligen Stockholm. Se Frösell-artikeln

Framsida: RESTAURANT FENIX
Baksida: 5 Sporrong
Material: Koppar
Diameter: 29mm

Svar från medlem:
Hotell Phoenix Stockholm.
I boken Stockholmspolletter på sidan 117 finns valören 1 öre avbildad, se SP.3A.27:9

Framsida: SETH NILSSON VÄRDEMARK 10 KRONOR
Baksida: Sporrong s.n.s
Material: Koppar
Diameter: 31mm

Svar från medlem:
Källarmästare Seth Nilsson innehade under Helsingborgsutställningen 1903 Helsingborgs Bryggeri AB:s utställningspaviljong. Sporrong skickade polletterna den 23 april 1903, d.v.s. strax före öppnandet den 11 juni. Se Pollettbössan 47 (2019) sid. 3-4. Finns i valörerna 10 kr, 1 kr, 25 öre och 5 öre.

Framsida: SVEN TILLBERG
Baksida: 500 Sporrong
Material: Mässing
Diameter: 29mm

Svar från medlem:

Sven Tillberg var källarmästare på Restaurang Fenix i Gävle i slutet på 1800-talet och början på 1900-talet. På platsen för en äldre nerbrunnen restaurang uppfördes i mitten av 1860-talet ett nytt hotell med restaurang och det fick namnet Fenix (även stavat Phoenix). Restaurangen renoverades 1888 och en groggveranda byggdes till 1890.