Pollettauktion nr 16 - Avslutad

Auktion för medlemmar i Svenska Pollettföreningen.
Anbud skall ha inkommit via brev eller e-mejl senast söndag den 5:e februari 2022, kl. 22.00.

/

 

1.
Karlskrona. C. Gads rakstuga. C.G. Ensidig. Rektangulär, 22x17 mm. Zink. NM XII.8:1

2.
Karlskrona Utskänknings AB. 15 )( SpNS. Rund, 30 mm. Zink. 

3.
Ronneby. Schweizeriet i Rådhusparken (G. Ericson). 100 | G.E. )( 100 | SpRaS. Rund, 29 mm. Mässing.

4.
Sternö stenhuggeri. 2. Ensidig. Rund, 23 mm. Koppar. NM XII.71:6.

5.
Uddevalla. Folkets Park. 10. Liksidig. Rund med centrumhål, 20 mm. Mässing.

6.
Avesta. Sandkörningspolletter 48, 24, 12 och 1 tunnor. Sti 30:43-46. Totalt 4 ex.

7.
Grycksbo Arbetares Handel )( GAH 1000, 500, 300, 100, 50, 25, 10, 5, 2, 1.Komplett serie. Totalt 10 ex.

8.
Insjön, Insjöföretagarna 17/6 1989. 1 daler Insjömynt. Kvadratisk, 66x45 mm. Koppar. Se Pollettbössan 41, sid. 3.

9.
Korså järnverk. 15 tunnor kol ES. Ensidig. Rektangulär, 47x26 mm. Förtennat järnbleck. Sti 83:4.

10.
Stora Kopparbergs Gruva och Bergslag. 11 tunnor kol. Ensidig. Rund, 29 mm. Mässing. Sti.175:27

11.
Stora Kopparbergs Bergslag. 6 öre kopparmynt 1791. Rund, 29 mm. Koppar. Sti.178:44b.

12.
Gammelstilla järnverk. Mejeripollett. Krönt HG 1 liter. Ensidig. Rund med halvrunt kanturtag, 29 mm. Mässing.

13.
Gysinge järnverk. JB. Ensidig. Kvadratisk med avhuggna hörn, 19x18 mm. Förtennt järnbleck. NM XII 22:17.

14.
Hofors Handelsaktiebolag 2 Kr: HH. Ensidig. Rektangulär m avhuggna hörn, 32x23 mm. Mässing. NM XII.47:11. Små fläckar.

15.
Adonbolagen )( vy över Vinga. Rund med två hål, 22 mm. Vitmetall. GbP.7D.1:1.

16.
Eriksbergs Mekaniska Verkstad. 3 öre )( SpNS. Vågformigt kvadratisk, 27 mm. Mässing. GbP.5B.7:2.

17.
Långedrags Restaurant. 1 Kr. )( Firmastämpel: Otto Fr. Johanson. Rund, 27 mm. Aluminium. GbP.3A.--.

18.
Skeppsvarvet Wiken. No 512 )( 2 kannor dricka. Rund, 30 mm. Koppar. GbP.2C.34:1.

19.
Skeppsvarvet Wiken. No 240 )( 1 kanna dricka. Rund, 22 mm. Koppar. GbP.2C.34:2. Korroderad.

20.
Falkenberg. Hilding Jonssons Tivoli. 5 )( 5. Rund, 26 mm. Mässing. Se SPF Småskrift 5, nr 51:8.

21.
Halmstad. Petterssons tivoli. C.P. )( 2. Rund, 20 mm. Mässing. Se SPF Småskrift 5, nr 90:10.

22.
Hedvigsfors järnverk. NH | 3 (NH = smeden Nordholm). Ensidig. Rektangulär med avhuggna hörn, 29x34 mm. Koppar. NM IV.18:7.

23.
Hedvigsfors järnverk. NH | 2 (NH = smeden Nordholm). Ensidig. Rektangulär med avhuggna hörn, 26x31 mm. Koppar. NM IV.18:8. Lätt korr.

24.
Hedvigsfors järnverk. NH | 1½ (NH = smeden Nordholm). Ensidig. Rektangulär med avhuggna hörn, 22x24 mm. Koppar. NM IV.18:9.

25.
Åsbrohemmet. 50, 25, 5 )( SpNS. Runda, 20 mm. Mässing. Totalt 3 ex.

26.
Örebro. Barberare W.L. Sundqvist. 10 öre. Ensidig (brakteatpräglad). Rund, 20 mm. Mässing. Se SPF Småskrift 2, sid. 12.

27.
Örebro Hotell/Stora Hotellet (Oscar Dahlberg). WERTH-MARKE 10 | O.D. )( 5. Rund, 18 mm. Mässing. NM XII.152:9

28.
Andrarums alunbruk. Mandagsverke (IM | CP). Ensidig. Rund, 24 mm. Koppar. SkP.2.2:2a. Ngt ojämn plants.

29.
Araslövs lantgods. Dagsverkspollett. Wrangelska hjärtvapnet )( FW. Sexkantig, 31x35 mm. Koppar. SkP.4.1:1. Plantsskada.

30.
Börringekloster. Mjölkpollett. 1 liter. Ensidig. Rund, 26 mm. Mässing. SkP.14.1:1.

31.
Falsterbohus (Turisttrafikförbundets Restaurant AB). TR )( SpNS. Rund, 20 mm. Mässing. TR. Ensidig. Kvadrat med insvängda hörn, 29 mm. Mässing. SkP.16.1:1. Den andra pollettens tillordning är osäker. Totalt 2 ex.

32.
Gantofta. Dalsläntan. Ensidig. Rund med centrumhål, 18 mm. Mässing. SkP.18.1:1.

33.
Helsingborgs Mjölkcentral. 1 liter oskummad mjölk )( SpNS. Oval, 27x20 mm. Mässing. SkP.25.17:1.

34.
Helsingborg. Seth Nilsson på Helsingborgsutställningen 1903. Seth Nilsson 1 krona, 25 öre, 5 öre )( SpNS. Runda, 26, 20, 21 mm. Mässing, vitmetall. SkP.--. Totalt 3 ex.

35.
Helsingborgs Ångkök. 25 öre. Ensidig. Rund, 31 mm. Mässing. SkP.25.25:1.

36.
Helsingborg. Scandia-Linien. Reklampollett från emigrantagenten A. Andersson. Rund med hål upptill, 33 mm. Mässing. SkP.25.44:1.

37.
Höganäs Stenkolsverk och Gruva. Gruvkorg )( XVI. Rund, 28 mm. Koppar. SkP.31.5:4.

38.
Höganäs Stenkolsverk och Gruva. Gruvvagn )( 8 skilling. Rund, 25 mm. Koppar. SkP.31.5:16.

39.
Höganäs Stenkolsverk och Gruva. Gruvvagn )( 4 skilling. Rund, 24 mm. Koppar. SkP.31.5:17.

40.
Höganäs Stenkolsverk och Gruva. Gruvvagn )( 8 skilling. Rund, 25 mm. Koppar. SkP.31.5:16. Höganäs Stenkolsverk och Gruva. Gruvvagn )( 4 skilling. Rund, 24 mm. Koppar. SkP.31.5:17. Totalt 2 ex.

41.
Höganäs Stenkolsverk och Gruva. II )( II. Rund, 22 mm. Koppar. SkP.31.5:72. Ngt bucklig.

42.
Kristianstad. Skånska Konservfabriken. Fembladig blomma och ring. Ensidig. Kvadratisk med klippta hörn, 22 mm. Förtennat järnbleck. SkP.34.9:1.

43.
Lund. Lundautställningen 1907 (Carl Hansson Flygare). 10, 5 öre )( SpRaS. Runda, 20, 29 mm. Mässing, koppar. SkP.43.12:7-8. Totalt 2 ex.

44.
Malmö. Restaurang Kronprinsen. Casinojetonger, 10 och 50. Runda, 54, 39 mm. Plast. SkP.45.38:1.

45.
Växjö. AB Löfvirkes Industri Wäxjö. Firmamärke. Ensidig. Rund med två små hål, 31 mm. Mässing.

46.
Kolengrossisternas Statistikkontor. Inslaget nummer (23) )( SpNS. Trekantig, 37x35 mm. Vitmetall. SP.1B.10:1.

47.
AB Stockholms Bryggerier. ·STE·. Rund med hål upptill, 25 mm. Koppar. SP.2B.20:-.

48.
AB Stockholms Bryggerier. ·STE·. Okänd användning, men samma stämpel som ovanstående åtsida. Rund, 31 mm. Bly- eller tennlegering. SP.2B.20:-.

49.
AB Ekmans Mekaniska Snickerifabrik. EKMANS. Ensidig. Oval, 30x25 mm. Mässing. SP.2C.11:8. Ex. Anders Stam. Fläckar på reversen.

50.
Järva Sandgrop. 20 Ö | G.S. Ensidig. Rund, 36 mm. Förtennat järnbleck. SP.2C.20:1. Ex. Sven Svensson

51.
Berns Salonger. 10. Ensidig. Rund, 12 mm. Mässing. SP.3A.4:3.

52.
Hasselbacken. 5 kronor )( 500 | SpRaS. Rund, 30 mm. Nysilver. SP.3A.24:19.

53.
Hotel W.6. Albert Jones 10 )( SpÄS. Rund, 16 mm. Mässing. SP.3A.30:4. Små fläckar.

54.
Jones Restaurant och Grillrum. 500 öre )( SpNS. Rund, 35 mm. Nysilver. SP.3A.33:1. Påse från Holmbergs Mynthandel ingår.

55.
Jones Restaurant och Grillrum. 500 öre )( SpNS. Rund, 35 mm. Koppar. SP.3A.33:2. Påse från Holmbergs Mynthandel ingår.

56.
Jones Restaurant och Grillrum. 10 öre )( SpNS (20 mm). Rund, 24 mm. Koppar. SP.3A.33:8.

57.
Novilla. 10 öre )( SpNS. Rund, 19 mm. Mässing. SP.3A.58:4. Fläck.

58.
Strömparterrens schweizeri (Leonard Linden). 10 )( SpRaS. Rund, 20 mm. Mässing. SP.3A.76:--.

59.
Tivoli på Djurgården. 50 öre )( SpNS (19 mm). Rund, 28 mm. Mässing. SP.3A.80:13

60.
Östermalmskällaren. BLANCH )( 3 gulden. Rund, 24 mm. Koppar. SP.3A.82:1

61.
Östermalmskällaren. BLANCH )( 50 kreuzer. Rund, 21 mm. Mässing. SP.3A.82:3. Ngt bucklig. Påse från Holmbergs Mynthandel ingår.

62.
Blanchs Café. 5 )( SpRaS. Oval, 31x25 mm. Nysilver. SP.3B.4:6

63.
Wiener Café. Theodor Blanch. 50 öre )( 50 | SpRaS. Rund, 24 mm. Vitmetall. SP.3B.24:3.

64.
Renhållningsverket. Budningspollett, 949. Ensidig. Åttkantig, 30 mm. Mässing. SP.4A.6:59 var.

65.
Riddarhuset. Deltagarpollett 1859. J.M.A. Grenander, Warberg, Ulricehamn, Sköfde. Rund, 63 mm. Blå papp. SP.4A.7:1.

66.
Danska Ångbageriet. 25 öre )( SpNS. Rund, 34 mm. Mässing. SP.4B.2:1. Ex SPF3, nr 17. Dessa polletter infördes 1886.

67.
Danska Ångbageriet. 10 öre )( SpNS. Rund med centrumhål, 34 mm. Mässing. SP.4B.2:2. Obet, fläckar.

68.
Danska Ångbageriet. 5 öre )( SpNS. Rund, 27 mm. Mässing. SP.4B.2:3. Plantsspricka. Korrosion. Brun patina.

69.
S. Andersson. Götgatan S.A. Ensidig. Rund, 25 mm. Koppar. SP.5A.1:1.

70.
Kungsholms Omnibus. 1852 (instämplat "sprucket" B). Ensidig. Oval, 25x19 mm. Mässing. SP.5A.4:5 var.

71.
Kungsholms Omnibus. 1852 instämplat B. Ensidig. Oval, 25x19 mm. Mässing. SP.5A.4:5. Stockholms Norra Omnibus. 1853. Ensidig. Oval, 26x22 mm. Mässing. SP.5A.14:1. Repor. Rengjord. Totalt 2 ex.

72.
Stockholms Ångslups AB. 15 öre (ångslup med landgång i fören) )( SpÄS. Åttkantig, 28 mm. Koppar. SP.5B.9:61.

73.
Stockholms Ångslups AB. 10 öre (ångslup med landgång i fören) )( SpÄS. Rund, 29 mm. Mässing. SP.5B.9:62.

74.
Stockholms Ångslups AB. 8 öre (ångslup med landgång i fören) )( SpÄS. Rund, 30 mm. Mässing. SP.5B.9:63.

75.
Stockholms Ångslups AB. 2 öre )( Passagerare Polett. Rektangulär, 23x12 mm. Vitmetall. SP.5B.9: --. KS 820:LE.

76.
Ångslupsbolaget Föreningen. Ångslups-Biljett Riddarholmen-Liljeholmsviken 10 öre. Ensidig (bläckskrift: S 21 R). Rund, 29 mm. Koppar. SP.5B.22:3.

77.
Ångslupsbolaget Föreningen. 20 öre. Ensidig (åttk., 27 mm, mä); Barn-Polett 5 öre. Ensidig (rekt., 25x23 mm, mä). SP.5B.22:10, 13. Totalt 2 ex.

78.
Järnvägs AB Stockholm - Saltsjön. 10, 5, 7, 10, 8 öre. SP.5C.1:1-4, 6. Totalt 5 ex.

79.
Allmänna Industriutställningen i Stockholm 1866. Industriutställningen A.H.F. Ensidig. Rund med centrumhål, 31 mm. Mässing. SP.6B.1:2.

80.
Skandinaviska Industriutställningen 1866. 50. Ensidig. Rund m urrundning upp- och nedtill, 26x22 mm. Förtennat järnbleck. SP.6B.1:7. Bläckskrift.

81.
Föreningen Stockholms Hamnarbetskontor. Stuvarebricka 187 )( SpNS. Vågformigt rund med hål upptill, 36 mm. Förnicklad mässing. SP.6C.--.

82.
Stockholms folkskoledirektion. MIDDAG )( SpNS. Rund, 17 mm. Mässing. SP.6C.--.

83.
Aftonbladet. AB i monogram )( 8 öre. Femkantig, 22x21 mm. Mässing. SP.6D.1:2.

84.
Svenska Morgonbladet. 10 öre | 242 )( reversen lika men utan inslaget nummer. Rund, 27 mm. Mässing. SP.6D.4:2.

85.
Humlegårdens Isbana. 3 öre. Ensidig. Rund, 28 mm. Koppar. SP.7D.1:4.

86.
Tivoli Gröna Lund. TGL i monogram )( Entré-Polett 50 öre. Åttkantig, 24 mm. Mässing. SP.7D.5:-. Ngt missfärgad.

87.
Kungl. Flottans varv. 1784 | K. FL. VARV. Ensidig. Rund med centrumhål o litet hål nedtill, 34 mm. Vitmetall. SP.8B.2:--.

88.
AB Nordiska Kompaniet. Kreditbrickor. Nr 2506 och Nr 40862. Ovala, 34x27 mm. Mässing. SP.9A.24:3. Totalt 2 ex.

89.
Post: 24 olika stockholmspolletter

90.
Eriksbergs fidekommiss fiskevårdsförening. Inslaget nummer 152. Ensidig. Rund med hål upptill, 33 mm. Aluminium.

91.
Eskilstuna Mejeri. 10 | 1. Ensidig. Rutformig, 46x26 mm. Zink. NM IV.73:3. 1870-talet.

92.
Södertälje. Stadshotellet. 25 )( SpNS. Rund, 22 mm. Mässing. NM XII.162:7

93.
Harnäs masugn. TTT med fem malteserkors vid sidan och under; upptill en stämpel HB. Ensidig. Rektangulär, 34x16 mm. Förtennat järnbleck. NM IV.17:5

94.
Harnäs masugn. 1 T med ett malteserkors under; vid vardera sidan en stämpel HB. Ensidig. Rektangulär med avklippta hörn, 34x16 mm. Förtennat järnbleck. NM IV.17:6

95.
Lövsta bruk. 1 kg smör. Ensidig. Rund med fyra inskärningar, 33 mm. Mässing.

96.
Stenhamra Arbetare Konsumtionsförening. 500 öre )( SpNS. Vågformigt rund, 30 mm. Mässing.

97.
Sundbybergs idrottsplats 25 )( 25. Rund, 19 mm. Mässing.

98.
Täby. TÄBY.BINGO instämplat på Cherry-pollett. Rund, 24 mm. Koppar.

99.
Persbergs Allmänna Gruvbolag. 1 )( Handelsbods Polett. Rund, 29 mm. Mässing.

100.
Post: Karlstad Spritförsäljnings Bolag. 1 på 5, 1, ½ liter, 2 dec.liter, ½ liter cognac, 2 dec.liter cognac, valörlös samt 1 Lit. Karlstads Spritbolag. Mässing, koppar, zink, vitmetall. Totalt 8 ex.

101.
Post: Karlstad Spritförsäljnings Bolag. 1 på 5, 1, ½ liter, 2 dec.liter, ½ liter cognac, 2 dec.liter cognac, valörlös samt 1 Lit. Karlstads Spritbolag. Mässing, koppar, zink, vitmetall. Totalt 8 ex.

102.
Skellefteå. Barnens Dag )( Sporrongs raka stämpel. Trekantig, 32x29 mm. Aluminium.

103.
Trollhättan. Nydqvist & Holm. Inslaget nummer (6552). Ensidig. Trekantig med hål upptill, 28x25 mm. Mässing.

104.
Karmansbo bruk. 1¼ liter söt mjölk )( SpNS. Rund med +format centrumhål, 30 mm. Mässing. Ngt ärg.

105.
Näsby heden (Brukspatron Theodor Tersmeden). 3 öre. Ensidig. Rund, 25 mm. Mässing.

106.
Sollefteå. Sollefteå Utskänkningsbolag )( Cognac 1 kr 50 öre. Kvadratisk med urnupna hörn, 31 mm. Koppar.

107.
Motala Verkstad. Verktygsbricka (6081) )( SpNS. Rund, 31 mm. Mässing.

108.
Norrköpings Spårvägar. 5 öre (alu; KS 600:AB), 10 öre (mä; KS 600:AC). Totalt 2 ex.

109.
Norrköping. John Schlesinger & Co. Reklampollett. Rund, 29 mm. Koppar.

110.
Norrköping. Stora Hotellet (N. Lind). L | 500, 25, 5 )( SpRaS. Totalt 3 ex.

111.
Norrköping. Stora Hotellet (Nils Lind). L | L i stämpel )( SpRaS. Rund, 29 mm. Koppar. Obetydlig fläck.

112.
Norrköping. Strömsholmens värdshus (Frans Johansson). 5. Ensidig. Rund, 29 mm. Koppar. NM IV.29:18

113.
Valdemarsvik. Nya Hotellet. FR. NELSON )( 5. Rund, 29 mm. Koppar.

114.
Danmark. Fængselsvæsenet, 200, 100, 25, 10, 2. Mässing. Sømod 6924-6927, 6930. Totalt 5 ex.

115.
Danmark. 11 polletter och 2 jetonger. Bl.a. Sømod 2852, 4325, 4887, 7906. Totalt 13 ex.

116.
Danmark. 14 polletter och liknande.

117.
Danmark. Jetong. Til minde om besøget paa Carlsberg. Rund med ögla, 26 mm. Vitmetall.

118.
Finland. Helsingfors. Operakällaren 5 penni )( SpNS. Rund, 17 mm. Mässing. Vuori S17:1. Fläck.

119.
Frankrike. Post med 10 franska polletter, alla olika.

120.
Norge. Kristiansund. Sundbaatene. Liksidig. Oval, 27x21 mm. Zink. NP.14.5. Ngt korroderad.

121.
Ryssland. Telefonkort. SAMARA PAYPHONE. 5 samtal (översatt från ryska). Oanvänt och inplastat.

122.
Storbritannien. Navy, Army and Air Force Institutes (NAAFI), Polletter, ½ fr & half franc (0° och 180°). Åttkantiga, 24 mm. Formica. Totalt 10 ex (4 varianter). Se Pollettbössan 2, sid 4.

123.
Tyskland. Schwenningen a.N. Büdowerk )( Eine Sammel Marke. Rund, 18 mm. Zink. Menzel 12405.

124.
Tyskland. Wert-Marken: A/200, FN/25, W.KŰHN/5 samt omärkta 50, 20 och 5. Totalt 6 olika.

125.
Tyskland. Post med 17 tyska polletter & nödmynt, alla olika.

126.
Post: 26 utländska polletter m.m.

127.
Nykterhetsorden Verdandi. N.O.V. DANS BILJETT. Ensidig. Rund, 26 mm. Mässing. Hack.

128.
Svenska Sockerfabriks AB. SSA )( 350. Åttkantig, 30 mm. Koppar. SkP.82.1:2.

129.
Obestämd pollett. F: B: | 18/00. Ensidig. Rektangulär med två hål t.h., 89x61 mm. Förtennat järnbleck.

130.
Obestämd. KULLA | 1. Ensidig. Rund, 26 mm. Zink?

131.
Obestämd handelsförening, WHF, 5 kr (rund, 21 mm, mässing), 25 öre (rund, zink, 20 mm).

132.
Post: Televerket. Provpolletter. 12, 23, 26, 44. Runda, 15 mm (10-öresstorlek). Mässing. Sandström 10.6. 1954-1960. Totalt 4 ex.

133.
Post: Svenska telepolletter. 6 olika.

134.
Post: Folkparkspolletter; Gävle, Helsingborg, Härnösand, Katrineholm, Bergsåker/Tvååker, Åtvidaberg. Totalt 6 ex.

135.
Post: Mejeripolletter & vin/spritpolletter, Fagersta, Hagelösa, Rånäs, Örebro, Kristinehamn, Stockholm, Trollhättan. Totalt 14 ex.

136.
Post: Transportpolletter (båt, spårväg, järnväg, hiss). Göteborg, Helsingborg, Malmö, Norrköping, Stockholm. Totalt 22 ex (alla olika).

137.
Post: Sporrongs valörpolletter med "egen" åtsida. Grycksbo Arbetares Handel / 500, 100, 5, 2, 1. Volvo / 10. Totalt 6 ex.

138.
Post: Sporrongs valörpolletter med "egen" åtsida. K IV (Eksjö) 5; Inf. 22 (Karlstad) 5, 2; AB Separator (Stockholm) 1; Grycksbo Arbetares Handel, GAH 2; Linköping (stadsvapen) 15; "Tre kronor" 5. Tot 6 ex.

139.
Post: Sporrongs standardpolletter. AH/1; BN/100, 25; CH/5; FF/5; GD/1; J/1; J-H/100; SW/5; TA/5; VR/10. Totalt 11 ex.

140.
Post: Sporrongs standardpolletter. AA/1; AB/50, 5, 2, 1; AH/2, 1; AO/100; AP/2, 1. Totalt 10 ex.

141.
Post: Sporrongs standardpolletter. BC/50; BD/25; EB/100, 10; EF/25; EI/1; EJ/1; HB/50, 25. Totalt 9 ex.

142.
Post: Sporrongs standardpolletter. HH/50; HJ/15, 5; HL/5; JO/2; JZ/25; KB/25; KCL/5; KJ/10; K.D.M./10. Totalt 10 ex.

143.
Post: Transportpolletter, 14 Stockholm och 6 Göteborg. Totalt 14 ex.

144.
Post: 33 svenska polletter o.likn.

145.
Svenska och utländska polletter, jetonger. Totalt 14 ex.

146.
Post: Färgarpenningar & kontramarkerade mynt. Totalt 9 ex.

147.
Färgarpenning. Instämplat nummer (1161.) på Avesta sandkörningspollett 12 tunnor. Rund, 22 mm. Koppar. Ngt korr.

148.
Hundskatt. Hyby 1930 / 147 )( Hund gående åt höger. Rund med hål, 24 mm. Mässing. Ngt bucklig vid hålet.

149.
Post: 13 tyska leksakspengar samt från England (1), Frankrike (1), Ryssland (1) och USA (2). Totalt 18 ex.

150.
Post: Lauers leksakspengar. Sverige 1888. 20, 10, 5, 2, 1 kr, 50, 25, 10, 5, 2, 1 öre. Totalt 11 ex.

151.
Spelpenning. Dristigt och slugt )( Warsamt och försigtigt. Rund, 30 mm. Koppar. Holst 167.

152.
Kotiljongsmärke. Stockholm. Östgöta Gilles Dans-Soireé. Ensidig. Rund m litet hål upptill, 19 mm. Försilvrad mässing. SNT 1991 (4-5), sid 100 nr 17.

153.
Jetong. Samfundet Idogheten 17/7 1871. Ensidig. Vapensköldsformad, 27x34 mm. Vitmålad metall.

154.
Rysk blyplomb