Referenslitteratur

Svenska Pollettföreningens stora litteraturförteckning hittar du på medlemssidan 


 

Beskrivning öfver Svenska Kopparmynt och Polletter. Sthlm 1872. Del 2, 264 sidor. Stiernstedt, August Wilhelm.

 


 

NM IV - Tillägg till beskrifning öfver Svenska polletter. Sthlm 1877. Sid. 1-75. Stiernstedt, August Wilhelm.

 


 

NM XII - Fortsättning av tillägget till beskrifning öfver Svenska polletter. Sthlm 1890. Sid. 1-192. Strokirk, Wilhelm Theodor.

 


 

Svenska polletter genom tiderna. Malmö 1975. 120 sid. + prislista. Ehnbom, Ingvar.

 


 

Polletter från ångslupsbolagen i Göteborg. GNF:s Småskrifter nr 11.1976. Sid. 231-254 Skårman, Karl & Tufvessson, Folke.

 


 

Trafikpolletter från hamnarna i Göteborg, Kungälv och Marstrand. GNF:s Småskrifter nr 14 1979. Sid. 287-330. Skårman, Karl & Tufvesson, Folke & Lundberg, Hans

 


 

Militärpolletter. SNF:s Smärre Skrifter nr 7. Jönköping 1998. 96 sidor. Widell, Magnus. 

 


 

Stockholmspolletter. Annorlunda pengar i fabrikörers och fattigas stad (ISBN 91-89256-45-X). Sthml 2010. 400 sidor. Monica 

Golabiewski Lannby och Ian Wiséhn.


 

Skånepolletter av Bernt thelin och Magnus Wijk, Wijk Antik, 2016. 4:o. 280 s.+ utvikbar karta. Rikt illustrerad. ISBN 978-91-983598-0-0

 


 

Göteborgspolletter - Polletter för krogar, nöjen och sjöfart från början fram till i dag av Bo Gustavsson, 2018, 400 sidor. ISBN 9789163966842, rikt illustrerad.