Pollettauktion nr 12 - Avslutad

Auktion för medlemmar i Svenska Pollettföreningen.
Anbud skall ha inkommit via brev eller e-mejl senast söndag den 23 maj 2021, kl. 22.00.