Pollettauktion nr 16 - Avslutad

Auktion för medlemmar i Svenska Pollettföreningen.
Anbud skall ha inkommit via brev eller e-mejl senast söndag den 5:e februari 2023, kl. 22.00.