Pollettauktion nr 10 - Avslutad

Auktion för medlemmar i Svenska Pollettföreningen.
Anbud skall ha inkommit senast söndagen den 17 november 2019 klockan 22.00 via brev eller mejl.