Ny pollettlitteratur

2021-12-13

NY BOK OM FINSKA POLLETTER
Pollettföreningens medlem Antti Vuori har i senaste versionen av boken ”Finlands mynt och sedlar 1811-2020” bidragit med 70 sidor om finska polletter.

Boken är skriven på finska, men med hjälp av Internet är det inte så svårt att ta reda på att t.ex. ”ruukkien hiilipoletit” betyder ungefär ”kolpolletter från järnbruk” o.s.v.

Boken är alltså en del av boken ”SUOMEN RAHAT 1811-2020” vilken kan beställas från Adlibris

(https://www.adlibris.com/se/bok/suomen-rahat-1811---2020-arviohintoineen-suomalaiset-poletit-9789519568188). Priset är 531 SEK.

 


2018

Göteborgspolletter - Polletter för krogar, nöjen och sjöfart från början fram till i dag

Bo Gustavsson, 400 sidor, 2018, Isbn 9789163966842

Polletter var vanliga betalningsmedel i slutet av 1800- och i början av 1900-talen. I olika sammanhang - när man betalade på spårvagnen och färjan, fick i gång gasleveransen, som förköpta bevis på rabatt på favoritrestaurangen - betalades med polletter i vardagen. De underlättade också intern administration inom en rad olika företag i en tid som föregick dagens datoriserade tillvaro.

Hur de användes har ofta har fallit i glömska - det var självklart då och behövde inte dokumenteras. Polletter är bärare av information om affärer och rutiner och har därmed ekonomihistoriska och kulturhistoriska värden som överstiger de konstnärliga.
Boken beskriver omkring 2000 olika polletter utgivna i Göteborg, de första i bruk på 1700-talet. I viss omfattning kommer vi fortfarande i kontakt med polletter i kundvagnar och på rouletteborden. Det så kallade kontantlösa samhället kanske leder till nya användningsområden.
I en del fall är polletterna de enda vittnesbörden från företaget som gett ut dem. Telefonkataloger och tidningar ger ingen upplysning och arkiv saknas. I andra fall är det känt att polletter har använts, men ingen tycks veta hur de ser ut eller har samlat dem i sina gömmor.
Tanken med boken är att dokumentera ett område som inte redovisats sedan slutet av 1800-talet och delvis varit svåröverblickbart eftersom bildmaterial saknats. Boken består både av kataloger över polletterna, men också av berättelser om detaljer i deras tids vardagsliv som kommer i dagen genom dessa små föremål.
 

 

 

2017-01-14

NY BOK OM SKÅNEPOLLETTER av Bernt Thelin & Magnus Wijk 
ISBN 978-91-983598-0-0

 

 


NYT SPILLEMÆRKE-KATALOG FRA

1990 OG FREM I FARVER. 56 SIDER MED 263 NUMRE. Pris kr. 160,- samt porto kr. 30,-.

Kan kun bestilles direkte hos Per Groth, pegro@stofanet.dk eller tlf. 55893131.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stockholmspolletter. Annorlunda pengar i fabrikörers och fattigas stad

Boken handlar om Stockholmsföretag där polletter använts inom handel och produktion, stadens restaurangliv, allmännyttan, gatu- och sjötrafik, kulturliv, sport med mera. Den vill lyfta fram den kulturyttring och det ekonomihistoriska uttryck som pollettanvändandet utgör.

Katalogen beskriver mer än 3 200 polletter utgivna av närmare 600 företag och andra utgivare fram till 1928. En bred och rikt illustrerad skildring av huvudstadens kommersiella liv under drygt 300 år.

De förr så vanliga polletterna ersatte kontanta betalningsmedel vid mindre ekonomiska transaktioner. Ofta liknade de mynt men fanns även i pappersform. I dag finns polletter till bland annat kaffeautomater, kundvagnar och för biltvätt. Men pollettsystemet fortsätter i nya former, exempelvis som förköpshäften och åkkort för lokaltrafiken och som restaurangkuponger.

Författare Monica Golabiewski Lannby och Ian Wiséhn.

ISBN 91-89256-45-X. 400 sidor. Rikt illustrerad. Pris 350 kr. Säljs i Kungl. Myntkabinettets butik.

Boken kan köpas på KMK (se http://www.myntkabinettet.se/web/stockholmspolletter.aspx). Den kan också beställas från KMK genom att skriva till

butik@myntkabinettet.se eller ringa 08-5195 5304. Vid beställning tillkommer porto och expeditionsavgifter.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ny bok om danska polletter

Jørgen Sømods nya bok (del 4) i serien om danska polletter - Poletter & Pengetegn i Danmark 1960-1989.
Boken behandlar samtliga danska och grönländska pollettyper, utländska polletter framställda i Danmark och polletter senare än 1917 från de gamla danska västindiska öarna.
Av de danska polletterna kan särskilt nämnas spelpolletter, transportpolletter, parkeringspolletter, matsalspolletter, tvättpolletter, biltvättpolletter, elpolletter och simhallspolletter.

Boken är i A4-format, 282 sidor, inbunden och med ca 1500 bilder.

Boken ges ut den 24 maj 2010 kl. 15.

De tidigare delarna i serien är:

Del 1: Poletter & Pengetegn i Danmark. Tiden indtil 1900 (2003)

Del 2: Poletter & Pengetegn i Danmark 1900-1924 (2004)

Del 3: Poletter & Pengetegn i Danmark 1924-1960 (2007)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numismatiska axplock 

Myntklubben Skilling Banco Linköping 1969-2009

Med anledning av myntklubben Skilling Bancos 40-årsjubileum ger klubben ut en numismatisk antologi.

Samtliga medverkande författare är medlemmar i klubben. Boken, som är inbunden, omfattar 160

sidor och är rikligt illustrerad. Utkommer den 18 april 2009.

Roger Lind & Sven Arweson: Myntklubben Skilling Banco 1969–2009

Mikael Persson: Östgötapolletter

Håkan Widjestrand: Johan III:s örtugar öppnar nya vägar för framtida forskning inom

1500-talsnumismatiken

Tommy Larsson: Min första resa till FriMynt i Helsingborg

Lagge Ekström: 1 ÖR SM kopparmynt 1751–1760 med sveakronor från 2 ÖR SM

Lagge Ekström: Gravörens misstag på Adolf Fredriks 2 ÖR SM

Tony Kjellström: Inskrifter på romerska mynt

Per Larson: De ryska medeltidsmynten – en litteraturöversikt ur myntsamlarens

perspektiv

Fredrik Lundin: Vägen till mitt myntsamlande

Per-Göran Carlsson: Förordningar och plakat – numismatiska kunskapskällor av format

Archie Tonkin: Historien bakom Myntguide och Myntboken

Tony Kjellström: Lokalmynt från Linköping

Per Larson: Ryttarmotivet i den tidiga ryska myntningen

Hans Sävenhed: Glimtar från en myntsamlares ”karriär”

Torbjörn Lindström: Cykladiska mynt i brons och koppar från grekisk och romersk tid

Per-Göran Carlsson: Numismatiska pärlor, skönheter och klenoder

 

Boken finns att köpa på FriMynt i Helsingborg den 18:e april 2009 hos H&Js

Numismatik, SNF och Tonkin AB. Priset är 150 kr.

Förhandsbeställningar mottages genom insättning av 200 kr på myntklubbenSkilling Bancos

plusgiro 644 72 52 - 5. Priset inkluderar försändelse inom Norden.

Beställda böcker levereras veckan efter FriMynt.

Därefter går boken att köpa via klubbens hemsida, för info se www.mksb.se, samt vid

myntklubben Skilling Bancos möten och i Teboden, Nygatan 37A, Linköping.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samlad Glädje 2009
Numismatiska klubben i Uppsala 1969-2009

 

Numismatiska klubben i Uppsala grundades 26 mars 1969. För att uppmärksamma 40-års jubileumet, har klubben utgivit en jubileumsbok. Boken, som är inbunden, omfattar 255 sidor och är rikt illustrerad i färg.

Kent Bengtsson: Ett kyrkfynd från Gråmanstorps kyrka
Jan-Olof Björk: 1 öre KM 1772 präglad på irreguljär plants
Per-Göran Carlsson: Den svenska myntmarknadens utveckling 1999-2009
Curt Ekström: Från republik till kejsardöme - en dramatisk period i romarrikets historia återspeglad i mynten
Frédéric Elfver: Kung Johan Sverkerssons myntning - några reflektioner kring en spekulativ bildrekonstruktion
Monica Golabiewski Lannby: Kring Riksbankens första sedlar i färg - samt lite om de människor som använde dem
Bo Gunnarsson: Den gäckande kedja 105 - spåret av en vikingatida myntunion?
Christian Hamrin: Kvalitetsbedömning
Ragnar Hedlund: I Roms tjänst - det romerska Britannien och dess mynt
Cecilia von Heijne, Dan Carlberg och Ian Wiséhn: Berndt Kallenberg - myntsamlaren och donatorn från kristianstad
Bengt Hemmingsson: Ännu en 10 daler SM 1644?
Kjell Holmberg: KAROLVS REX S'G' - MONETA ABOENS' Karl Knutssons åboörtugar - typer, dateringar och några hypoteser
Martin Johansson: 1800-talets medaljkonst - en studie av eliter och ideal under ett föränderligt sekel
Eric Knutsson: Kung Carl XVI Gustafs 10-kronorsmynt 1991-2009. myntprägling och präglingsvarianter av "Guldtian"
Lars O. Lagerqvist: H. M. Konungens medaljsamling - och ett exempel
Nanouschka Myrberg: PAX PORTA NY. Gotländsk uttolkning av ett fridskoncept
Hendrik Mäkeler: Carl von Linné, pengarna och Uppsala universitets myntkabinett
Anders Nordin: En obestämd Uppsalaprägling
Sven-Erik Olsson: ångbåtshistoria på Fyrisån med inslag av numismatik
Dennis Pettersson: Något om Gustav Erikssons tidiga mynt och deras raritetsgrader
Anders Stam: Sena tiggarpolletter från Skyddsvärnet i Kopparbergs län
Werner Stensgård: Nödmynten och dess plakat
Torbjörn Sundquist: Elias Brenners tidigare utgåvor av Thesaurus nummorum. Svårkollationerade böcker
Magnus Wijk: Gunnar Ekström och Brandskatten
Eva Wiséhn: Hermes, Crescent, Fram och Nordstjernan - symboler för det cyklande folket i Cykelsala

Boken kan beställas genom insättning av 250 kr på Numismatiska klubben i Uppsalas plusgiro 54 52 84 - 2. Priset inkluderar försändelse inom Sverige. Boken kan även köpas på klubbens sammankomster för 200 kr.

http://www.nku.nu/boken2009.php