Att samla polletter

Det finns nästan lika många sätt att samla polletter som det finns samlare. Här följer
några tips som kan hjälpa dig att komma igång.

Var hittar jag information?
Först och främst är det bra att veta vilka referensböcker som finns. Auktioner och
lagerlistor har ofta pollettbeskrivningar som hänvisar till dessa böcker. Men minst lika
viktig är den information som böckerna innehåller kring hur och när polletterna
använts.

Böcker
Det finns några äldre mycket användbara referensverk som kan betraktas som
grunden för vår kunskap om svenska polletter:

Aug. Wilh. Stiernstedt. Beskrifning öfver Svenska kopparmynt och polletter
(Sti) gavs ut 1872 och är samlarnas ”Bibel” avseende äldre polletter. Själva
boken kan vara svår att hitta och ett bra, inbundet exemplar kan kosta över
tusenlappen. För äldre polletter är Stiernstedt dock ett ovärderligt hjälpmedel.

Numismatiska Meddelanden IV (NMIV) från 1877 är ett tillägg av Stiernstedt
till hans bok från 1872.

Numismatiska Meddelanden XII (NMXII) från 1890 är en fortsättning av
tillägget i NMIV, skrivet av W. Th. Strokirk. Förutom fler polletter innehåller
denna bok också ett utmärkt index över inskriptioner på de polletter som ingår
i Sti, NMIV och NMXII.

Dessa tre pollettbeskrivningar är alla utan avbildningar.
Under 1900-talet såg följande böcker dagens ljus:

Ingvar Ehnbom. Svenska polletter genom tiderna (1975). Boken är i mycket en
förteckning över en stor pollettsamling med en mängd svartvita fotografier och
gnuggbilder, som dock är ganska otydliga. Här kan man finna en rad polletter
som tidigare inte beskrivits. De angivna priserna ska tas med en nypa salt (det
har ju gått några år sedan). Boken är dock lätt att hitta via antikvariat och
brukar kosta under hundralappen.

Kenneth E. Smith & Kirk S. Smith skrev tre böcker om världens (utom
Nordamerikas) transportpolletter: Catalogue of World Transportation Tokens
and Passes (1967), Catalogue of World Ferry, Ship, and Canal Transportation
Tokens and Passes (1981) samt Catalogue of World Horsecar,
Horseomnibus, Streetcar, and Bus Transportation Tokens (1990). Den som
intresserar sig för transportpolletter får en bra start i dessa tre böcker, utgivna i
USA. Böckerna täcker anmärkningsvärt väl svenska polletter, i synnerhet i
beaktande av att de dessutom täcker en stor del av resten av världen.

Magnus Widell. Militärpolletter (1998). Här får man en bra överblick över

polletter som använts inom det militära.

På senare år har det börjat skrivas monografier som täcker enstaka svenska städer
eller landskap. Följande har kommit ut, men fler är på gång:
Monica Golabiewski Lannby & Ian Wiséhn. Stockholmspolletter (2010).
Bernt Thelin & Magnus Wijk. Skånepolletter (2016).
Bo Gustavsson. Göteborgspolletter (2018).

Auktionskataloger
Moderna auktionskataloger innehåller ofta fotografier av utbjudna polletter. Dessutom
ger auktionspriser en uppfattning om hur pass vanlig eller ovanlig en viss pollett kan
vara. Kort och gott, auktionskataloger innehåller ofta bra information.
Under senare år har en rad större samlingar sålts vid olika auktioner. Nedan listas ett
urval:
Antikören auktion 14 & 15 (1993 & 1994). Här såldes en fin samling polletter
av stor bredd.

Ahlström auktion 52B (oktober 1995). Här såldes en pollettsamling tillhörande
Ingemar Carlsson. Samlingen innehöll främst en rad fina brukspolletter men
även en hel del andra polletter.

NKU Auktion 117 (2009). Anders Frösells pollettsamling såldes våren 2009 via
Numismatiska klubben i Uppsala. Då Anders var stockholmare, var det
naturligt att en stor del av samlingen också utgjordes av Stockholmspolletter.
Hans brukspolletter var sålda separat tidigare varför de inte fanns med. En
pdf-version av auktionskatalogen kan hittas via NKU:s hemsida.

MISAB auktion 7 (2012). Börje Rådströms samling.
MISAB auktion 11 (2014). Anders Stams samling.
MISAB auktion 12 (2014). Här såldes bl.a. polletter ur Sten Anders Ivarssons
samling.
MISAB auktion 14 (2015) & 18 (2016). Vid dessa två auktioner såldes Hans
Lundbergs omfattande pollettsamling.
MISAB auktion 30 (2019). Vid denna auktion såldes polletter ur flera större
samlingar, varav en hel del transportpolletter.

Tidskrifter
Bland tidskrifter, som ofta har artiklar om polletter, kan nämnas:
Svensk Numismatisk Tidskrift (SNT) som är Svenska Numismatiska
Föreningens medlemstidning. Denna tidskrift ingår i ett SNF-medlemskap.

Pollettbössan, som är Pollettföreningens medlemsblad, ägnas uteslutande åt
polletter. Gamla nummer finns på föreningens hemsida (medlemsdelen).

Hur ska jag hitta polletter?

Mynthandlare
Många mynthandlare har någon pärm eller låda där man kan hitta polletter. Men
polletter är ett smalt samlarområde och är oftast ”billiga” i absoluta termer. Därför är
det inte konstigt att många mynthandlare inte hinner/kan/vill fördjupa sig i området.
Det positiva med detta är att man även hos ”proffs” kan göra fynd, men också att
man inte alltid kan få så mycket hjälp. Det finns dock mynthandlare som är
pollettkunniga.

Internet
En god källa för att hitta polletter är olika internetauktioner, t.ex. Tradera. Man bör
vara observant på att kunskapen hos säljarna varierar kraftigt. Ibland är utropspriser
för höga och ibland är beskrivningar felaktiga. Även här kan kunskap löna sig.

Via Internet kan man också komma i kontakt med auktioner och handlare utomlands.
Även här kan man hitta svenska polletter.

Föreningar
Svenska Pollettföreningen är en bra start när det gäller att få kontakt med andra
samlare. Våra medlemmar träffas spontant eller organiserat för byten och köp.
Medlemskap i Svenska Numismatiska Föreningen (SNF) ger, som tidigare nämnts,
tillgång till dess tidning (SNT) och vissa auktioner. SNF håller fortfarande på att via
auktioner sälja av en samling uppbyggd av storsamlaren Sven Svensson – håll
ögonen öppna!

Auktioner
Pollettföreningen har då och då auktioner för sina medlemmar, auktioner som då är
helt fokuserade på polletter.
På olika offentliga auktioner kan det förekomma polletter. Nämnas kan Myntauktioner
i Sverige (MISAB) och Myntkompaniet/Philea. Polletter kan dock även dyka upp på
andra, mer oväntade, auktioner.

Antikmässor och antikhandlare
Att söka på dessa antikmässor och hos antikhandlare är mycket av en skattjakt. Ofta
kommer man hem tomhänt, men man kan även ha tur och göra riktiga kap!

Ska jag vara rädd för förfalskningar?
Några förfalskningar av svenska polletter avsedda att lura samlare finns troligen inte.
Detta då det kostar mer att förfalska än vad polletter normalt kostar. Några kända
förfalskade polletter finns däremot från Ryssland (skäggpolletter) och England (The
Kings Private Roads).

Polletters kvalitetssättning
Auktions- och försäljningslistor redogör oftast för kvalitet på polletter på samma sätt
som för mynt. Kvaliteten har dock mindre betydelse för många pollettsamlare, när det
gäller priset/värdet på ett objekt, än den har för många myntsamlare. Självklart är
dock ett bättre exemplar att föredra framför ett sämre. Många av oss samlare blir
dock ofta glada bara vi hittar en viss pollett. Några av oss föredrar till och med en
pollett som visar spår av att ha använts. Den bär då på mer ”historia” än en oanvänd
pollett som är skinande blank.