Att samla pollett?

Det finns nästan lika många sätt att börja samla polletter som det finns samlare. Här följer några tips som kan hjälpa dig att komma igång.

Vad behöver jag för böcker?

Referenslitteratur

Först och främst är det bra att veta vilka referensböcker som finns. Auktioner och lagerlistor har ofta pollettbeskrivningar som hänvisar till dessa böcker. Men minst lika viktig är den information som böckerna innehåller kring hur och när polletterna använts.

  • Stiernstedt (Sti) (utgiven 1872) är samlarnas ”Bibel” avseende äldre polletter. Själva boken kan vara svår att hitta och ett bra, inbundet exemplar kan kosta över tusenlappen. Undersök gärna om ditt bibliotek kan ordna ett låneexemplar. För äldre polletter är Stiernstedt ett ovärderligt hjälpmedel.
  • Numismatiska Meddelanden IV och XII (NMIV samt NMXII) från 1877 respektive 1890. Dessa böcker innehåller uppdatering och komplettering av Stiernstedt. NM XII innehåller dessutom ett utmärkt index över inskriptioner på de polletter som ingår i Sti, NMIV samt NMXII. En del av NM kostar vanligtvis 100-200 kronor.
  • Svenska polletter genom tiderna av Ingvar Ehnbom (1975). Boken är i mycket en förteckning över en stor pollettsamling med en mängd fotografier som dock är en aning otydliga. Här kan man finna en rad polletter som tidigare inte beskrivits. De angivna priserna ska tas med en nypa salt (det har ju gått några år sedan). Boken är dock lätt att hitta via antikvariat och brukar inte kosta mer än cirka 50-75 kronor.
  • ”Catalogue of World …” av Kenneth E. Smith (1967, 1981, 1990). Den som intresserar sig för kommunikationspolletter får en bra start i tre böcker utgivna i USA. Dessa böcker täcker anmärkningsvärt väl svenska polletter, i synnerhet i beaktande av att de dessutom täcker resten av världen (exklusive USA). Amerikanska antikvariat brukar vara en bra källa och priserna brukar vara kring USD 25/bok.

Auktionskataloger

Moderna auktionskataloger innehåller ibland fotografier av polletter. Dessutom ger slutpriserna en uppfattning om hur pass dyr/billig en viss pollett kan vara. Kort och gott, auktionskataloger innehåller ofta bra information.

Den största auktionen under de senaste 100 åren var Anders Frösells pollettsamling som såldes våren 2009 via Numismatiska klubben i Uppsala. Då Anders var stockholmare, var det naturligt att en stor del av samlingen också utgjordes av Stockholms-polletter. Anders brukspolletter var sålda separat varför de inte fanns med. Polletterna är utmärkt beskrivna och nästan alla är fotograferade. Det sista tryckta exemplaret av katalogen såldes under auktionen men en pdf-version kan hittas via NKUs hemsida.

Vid Antikörens auktion 14 samt 15 (1993 & 1994) såldes en mycket fin samling polletter. Vissa av dessa polletter dök sedan upp på Frösell-auktionen.

I oktober 1995 såldes via Ahlström en samling tillhörande Ingemar Carlsson. Samlingen innehöll främst en rad fina brukspolletter men även mycket annat. Katalogen kan gå att finna via t ex Tradera.

Titta gärna på listan över pollettlitteratur http://www.pollett.se/filearea_13.html för mer specialiserad litteratur

För den som fastnar för ett tema kring polletterna så finns det en mängd andra källor som kan vara till glädje.

Den som är intresserad av brukspolletter kan finna böcker som beskriver olika stämplar från järnbruk etc. Dessa stämplar är ofta de som återfinns på polletterna.

Gamla adresskalendrar och/eller telefonkataloger innehåller ofta mycket intressant information om man intresserar sig för polletter från något visst geografiskt område. När det gäller exempelvis Stockholmspolletter så har Stockholms Stadsmuseum en sida på internet: www.stockholmskallan.se som innehåller mycket roligt material, inkluderande adresskalendrar från sent 1800-tal och framåt. Lokala museer, hembygdsföreningar och bibliotek är andra bra platser för att få kunnig hjälp.

  

OK, visst är det bra att ha referenslitteratur. Men hur ska jag hitta polletter?

Mynthandlare

Många mynthandlare har någon pärm eller låda där man kan hitta polletter. Men polletter är ett smalt samlarområde och är oftast ”billiga” i absoluta termer. En pollett som säljs för 100 kr bidrar därför inte så mycket till att betala handlarens hyra och lön. Därför är det inte konstigt att de flesta mynthandlare inte hinner/kan/vill fördjupa sig i området. Det positiva med detta är att man även hos ”proffs” kan göra fynd, men också att man inte alltid kan få så mycket hjälp. Notera dock att det finns några mynthandlare som är mycket pollettkunniga, men de är lätt räknade.

Internet

Bästa källan för polletter är förmodligen olika internetauktioner med Tradera i spetsen. I motsats till exempelvis antika mynt är det mycket liten risk att man råkar köpa förfalskningar. Däremot varierar kunskapen hos säljarna kraftigt. Det förekommer att utropspriserna, oftast på grund av okunskap, hamnar väl högt. Vanligtvis är dock utropet satt till ett lågt belopp så det är efterfrågan som bestämmer resultatet.

Föreningar

Svenska Pollettföreningen är en bra start att få kontakt med andra samlare. Våra medlemmar träffas spontant eller organiserat för byten och köp. Medlemskap i Svenska Numismatiska Föreningen ger tillgång till dess tidning (SNT) och vissa auktioner. I äldre nummer av SNT går det att finna mycket artiklar om polletter. SNF håller fortfarande på att via auktioner sälja av en samling uppbyggd av storsamlaren Sven Svensson – håll ögonen öppna!

Av utländska pollettföreningar (det finns inte så många) så ligger Danish Token Club närmast. De har i september 2009 ingen hemsida utan man får söka kontakt med dem på annat sätt.

Auktioner

På mynt- och frimärksauktioner kan det dyka upp polletter. Brukspolletter kan dyka upp som enskilda poster annars kan polletterna dölja sig i någon samlingspost med begränsad information. Att besiktiga sådana poster på plats kan ibland resultera i roliga fynd.

Antikmässor och antikhandlare

Sökande på dessa platser är mycket av skattjakt. Ofta återvänder man tomhänt men man kan även ha tur och göra riktiga kap!  

Ska jag vara rädd för förfalskningar?

Några förfalskningar av svenska polletter avsedda att lura samlare att köpa värdelöst skräp, finns troligen inte. Detta då det kostar mer att förfalska än vad polletter normalt kostar. Några kända förfalskade polletter finns däremot från Ryssland (skäggpolletter) och England (The Kings Private Roads).

Samtida förfalskningar kan självklart finnas av svenska polletter. De är dock inte vanliga.

 

Jag kan inte avgöra om ett mynt har kvalitet 01 eller 1+. Hur ska jag bära mig åt med polletter?

Du kommer att finna att auktionslistor ofta redogör för kvalitet på polletter ur ett myntperspektiv. För prissättning/värde har dock kvaliteten för den stora majoriteten av polletter mycket liten betydelse. Självklart är ett ”finare” exemplar att föredra framför ett sämre. Många av oss samlare blir dock oftast glada bara vi hittar en viss pollett. Man ska komma ihåg att i motsats till mynt så har polletter (oftast) cirkulerat och använts. Vissa av oss samlare föredrar till och med en pollett som visar spår av att ha använts. Den innehåller då mer av ”historia” än en oanvänd pollett som är skinande blank.