Kontaktuppgifter

Svenska Pollettföreningen.

 

PG 502931-9

e-mail (föreningen) info@pollett.se

e-mail (hemsidan) webmaster@pollett.se

hemsida www.pollett.se

 

 

Svenska Pollettföreningens styrelse.

 

 Ordförande:

Jan Hildemar jan@pollett.se

Sekriterare och Pollettbössans redaktör:

Bernt Thelin bernt@pollett.se

 

Kassör:

Jan Ottosson kassor@pollett.se

 

 

Webmaster:

Magnus Lindell webmaster@pollett.se  info@pollett.se

Suppleant:

Kjell Blomberg kjell@pollett.se

Ledamot:

Lars Y Svensson lars@pollett.se