Kontaktuppgifter

Svenska Pollettföreningen.

Mail  info@pollett.se

Hemsida www.pollett.se

 

Ordförande: 
Pollettbössans redaktör och auktionskommissarie.

Bernt Thelin

bernt@pollett.se

Kassör:

Jan Hildemar

jan@pollett.se

Sekreterare:

Lars Y Svensson

lars@pollett.se

Ledamot:

Göran Jonsson 

Goran@pollett.se

Hemsideavsvarig:

Magnus Lindell 

info@pollett.se

Suppleant:

Jonas Bring  

jonas@pollett.se