Kontaktuppgifter

Svenska Pollettföreningen.

 

e-mail  info@pollett.se

hemsida www.pollett.se

 

 

Svenska Pollettföreningens styrelse.

 

 Ordförande:

Jan Hildemar jan@pollett.se

Pollettbössans redaktör:

Bernt Thelin bernt@pollett.se

 

Kassör:

Jan Ottosson kassor@pollett.se

 

 

Webbmaster:

Magnus Lindell  info@pollett.se

Sekriterare:

Lars Y Svensson lars@pollett.se