Pollettföreningens handbibliotek

När Anders Stam dog 2013 donerade hans hustru Christina hans pollettlitteratur till Svenska Pollettföreningen. Sedan dess har även annan litteratur inkorporerats och utgör nu föreningens handbibliotek. Det är framför allt böcker om utländska polletter.

De drygt 100 böckerna finns för närvarande hos föreningens ”bibliotekarie”, Bernt, och tanken är att man som föreningsmedlem ska kunna använda litteraturen. Att föreningens medlemmar är spridda över ett stort område gör det ju dock lite svårt att bara gå till biblioteket och låna en bok.

För att tillgängliggöra biblioteket har föreningen gjort en katalog över böckerna. Om man i katalogen hittar en bok man behöver konsultera, så kan man kontakta ”bibliotekarien” och diskutera hur problemet kan lösas. Det kan vara att få hjälp med att leta efter information eller att hitta möjligheter att låna.

”Bibliotekarien” kan nås via e-postadressen bernt@pollett.se